logo
Pełnomocnictwo procesowe w sprawie karnejJeżeli chcieliby Państwo powierzyć swoją obronę Panu adw. Markusowi Wittkemu, to prosimy wydrukować poniższe pełnomocnictwo procesowe, podpisać je i przesłać nam pocztą lub faksem.

Vollmacht
Download

Pełnomocnictwo procesowe w sprawie karnej (PDF)

Tłumaczenie polskie (RTF)

banner Impressum